آدرس دفتر دهکده صنعتی

لرستان،خرم اباد -خیابان شریعتی-روبروی پارک شریعتی-نبش کوچه شهید مریدی-طبقه دوم-کدپستی 6813984141

کارخانجات دهکده صنعتی

 لرستان-شهرستان خرم آباد-شهرک صنعتی شماره 2-خیابان صنعت شرقی6-                   کد پستی:6814164679