مواد درجه یک

ما در دهکده امیرآرین سازه بهترین مصالح و موارد اولیه جهت تولید را تامین خواهیم نمود. 

متخصصین زبده

تیم کاری تحصیلکرده و با تجربه در حوزه های صنعتی را در این مجموعه گرد هم آورده ایم.

برنامه ریزی

به روز ترین و کارآمدترین ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه را در جهت نیل به اهداف مجموعه در اختیار داریم.

ماشین آلات

برنامه ریزی جهت خرید ماشین آلات به روز دنیا در گروه کارخانجات از الویتهای مه نو اصلی این مجموعه می باشد.

رویدادها و پروژه ها

پروژه های جدید

نظرات

مشتریان ما چه می گویند؟