کناف

تولیدات: انواع پنل های پیش ساخته کنافی حجم سرمایه گذاری ثابت: 308میلیارد ریال سرمایه در گردش برای یک دوره یکساله: ... ادامه مطلب

ملات خشک

تولیدات: ملات خشک حجم سرمایه گذاری ثابت: 356میلیارد ریال سرمایه در گردش برای یک دوره یکساله: 142میلیارد ریال مجموع سرمایه ... ادامه مطلب

سازه های فلزی

واحد تولید سازه فلزی: تولیدات: انواع تیرورق و باکس با ضخامت بیش از 70 میلیمتر ،انواع مخازن تحت فشار انواع ... ادامه مطلب