سازه های فلزی

واحد تولید سازه فلزی: تولیدات: انواع تیرورق و باکس با ضخامت بیش از 70 میلیمتر ،انواع مخازن تحت فشار انواع ... ادامه مطلب

درب های اتوماتیک

واحد تولید دربهای اتوماتیک : تولیدات: انواع درب های اتوماتیک نفر رو و پارکینگی حجم سرمایه گذاری ثابت: 482میلیارد ریال ... ادامه مطلب

تولید میراگر

درباره پروژه اکثر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا تأسیسات انبار مانندی هستند که حاوی تجهیزات سنگینی است که ... ادامه مطلب